thumbnail_introductionbioinformatics2.jpg

BIOMEDINFRA

Biomedinfra on kolmen suomalaisen tutkimusifrastruktuurihankkeen keihäänkärkihanke, joka rakentaa kokonaisuuden biopankeista saadun geenitiedon analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. Kokonaisuuteen liittyy onlinekasinopelit.fi kansallisen biopankkitoiminnan tehostaminen, näyteanalytiikan vahvistaminen ja IT-ratkaisujen kehittäminen osaksi eurooppalaista verkostoa.

Yhteistyö toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteistyönä kolmen europpalaisen biolääketieteen infrastruktuurihankkeen puitteissa:

BBMRI: Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

EATRIS: European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine

ELIXIR: European Life Science Infrastructure for Biological Information